तिम्रो पोस्टर

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×
हो मायालु तिम्रो पोस्टर 
बजार मा बिक्छ 
घुमन्ते हरुको आँखाले उदारो चुसछ
कल्पना गर्छ र एक छिनमै बिर्सिन्छ .

हो मायालु तिम्रो पोस्टर
बजारमा बिक्छ. 
चुरोटको  रन्को संग पोल्दै 
जन्ध्या झन्डै झन्डै कवि बन पुग्छ 
हो मायालु तिम्रो पोस्टर
बजारमा बिक्छ. 
सार्की तेसै मुनि बसेर 
स्वेताम्बर हरूका मन र जुता चमकाउछ. 
हो मायालु तिम्रो पोस्टर
 बजारमा बिक्छ.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *